Runa | Kenaz | Ugnis


Kenaz - ugnies elementas, šiluma, kelią rodantis deglas, namų židinys.

Ši runa yra bene viena pačių naudingiausių. Kupina kūrybingumo ir gerų norų, ji skatina atsiverti ir pradėti.

Runos Reikšmė: Stiprybės, geros sveikatos, atsigavimo ir kūrybingumo runa. Geri dalykai, sėkmė, juda jūsų link. Pradėkite ką nors naujo.

Atvirkštinė Reikšmė: Pabaiga, atsitraukimas. Nesilaikykite įsikibę praeities, judėkite į priekį.

Runos | Raidho | Vežimas


Raidho - vežimas, kelionės, judėjimas.

Runa dažniausiai žymi fizinę arba dvasinę kelionę malonumui ir augimui, bei žada sėkmę joje.

Runos Reikšmė: Puikus metas pokalbiams ir deryboms, kelionėms ir saviugdai. Nepaisant gero vėjo, išlikite budrūs ir gerai pasverkite naujus dalykus, pasiūlymus, patarimus.

Atvirkštinė Reikšmė: Liūdna kelionė, nenorėta ir nelaukta. Persikraustymas, sergančių mylimų žmonių lankymas. Ne laiku ir ne vietoje apsireiškę svečiai. Įvairios transporto problemos ir nemalonios derybų, kompromisų baigtys. Būkite kantrūs ir atidėkite viską, ką galite atidėti.

Runos | Uruz | Stumbro runa


Uruz - stumbras, laukinis jautis. Gyvybės jėga, energija, kupina galios ir sveikatos.

Ši runa dažnai naudojama greitesniam pasveikimui, organizmo, fizinio kūno atstatymui. Naudinga tiek sergant, tiek siekiant sportinių tikslų, mat kas jau valios nestokoja, tai stumbras.

Runos Reikšmė:

Uruz žada pokyčius, staigius ir netikėtus. Nebėkite nuo jų, kokie jie bebūtų. Nusimeskite nuo pečių praeitį ir drąsiai ženkite į ateitį. Su šio vyriškojo prado runa - jėgų nepritrūksite.

Atvirkštinė Reikšmė:

Net ir atvirkščiai iškritusi runa gali reikšti didelius pokyčius. Rečiau geresnius čia ir dabar. Nedidelė liga, nesugebėjimas pasinaudoti tinkama situacija dėl baimės ar nerimo. Motyvacijos stoka, ar per didelis ego. Visa tai dabar yra jūsų didžiausi priešai. Bet prarastas šansas dabar, nebūtinai reiškia, jog ateityje nepasirodys geresnis.

Runos | Fehu | gyvūliai


Fehu - gyvuliai, žmogaus vertės matas, statuso ženklas. Gausos, turtų runa.

Šia runa žymimas teisingas atpildas, apmokėtas darbas, atitinkamas derlius ir darbo vaisiai. Nieko niekam už dyką niekas nedalina, tad ir ši runa byloja apie įdėtas pastangas ir jų vertę.

Runos Reikšmė:

Nebijokite imtis darbo, veltui jis tikrai nenueis. Už jūsų pastangas bus atlyginta, tiek moraliai, tiek ir finansiškai. Tik turėkite omeny, jog ši runa nieku gyvu nerekomenduoja rizikos. Saugokite tai, ką turite ir dirbkite, kad turėtumėte daugiau.

Atvirkščia Reikšmė:

Nuostoliai, nusivylimas, delsimai. Galimas statuso, tiek finansinio, tiek ir emocinio, praradimas. Nesugrąžinami praradimai.

Runos | Wyrd | tuščioji runa


WYRD
- vyrd - tuščioji runa. Šiuolaikinis priedas į Futhark sistemą, nors pats konceptas ir nėra naujas.

Wyrd yra bendrasis šiauriečių pavadinimas Norns, likimo seserims - Urdhr, Verthandi ir Skuld - praeitis, dabartis ir ateitis. Jos simbolizuoja išmintį, aiškiaregystę ir yra ateities spėjimų globėjos, sergėtojos.

Runos reikšmė:

Ši runa dažniausiai simbolizuoja trūkstamą informaciją, kurios neturite, bei likimo neišvengiamybę, atpildą. Turite prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, tiek gerus, tiek ir blogus, bei drąsiai pasitikti tai, kas įvyks. Priklausomai nuo padėties, ji gali nurodyti konkretų įvykį žengus kita runa žymimą žingsnį.

Didieji Arkanai | Magas | 1

Pirmasis Arkanas (1) yra žinomas, kaip Magas, La Bateleur. Žymimas Alef raide, nurodančia žmogų. Simbolizuoja trilypę sandarą: dvi formos dalys apjungiamos trečiosios.

Taro kortoje vaizduojamas prie kubo formos stalo stovintis vyriškis. Vienoje rankoje jis laiko iškeltą lazdelę. Kita, kairioji, rodo į žemę: iš idėjos į realybę. Virš vyriškio galvos - begalybės ženklas - galimybėms ribų juk nėra. Galva ir juosmuo - apjuosti auksu. Ant stalo - sekanti nuoroda į trilypumą. Į idėją, formą ir realybę: taurė, kardas ir pinigas.

Jis - keliaujantis linksmintojas, žiniuonis, kuriam negalioja realybės įstatymai. Bet kokia idėja gali virsti tikrove, tam tereikia vidurinio, jungiamojo dėmens - veiksmo.

Kortos Reikšmė: 

Korta byloja apie individualumą. Kliaudamiesi savimi ir savo jėgomis, jūs galite suimti likimą į savo rankas ir įgyvendinti, kad ir nerealiausius planus. Tai - naujos pradžios, naujo darbo, naujo pragyvenimo šaltinio, iš savęs - sau, kūrybingumo korta, raginanti jus pradėti. Pradėti veikti. Dabar pat.